Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Gatunek „Podróży z Herodotem”

Zaklasyfikowanie Podróży z Herodotem do jednego gatunku to rzecz niemożliwa. Możemy odnaleźć tu wiele cech pozwalających wysnuć konkluzję o wielogatunkowości książki. Przede wszystkim zebrane w zbiorze zapiski można analizować jako zbiór reportaży z licznych podróży po Azji i Afryce, podczas których autor był zazwyczaj korespondentem. Autor przedstawia rzeczywiste zdarzenia i okoliczności, jakie im towarzyszą. Autentyczność... więcejBudowa „Podróży z Herodotem”

W zbiorze „Podróże z Herodotem” wyróżnić można przede wszystkim dwie narracje. Pierwszą stanowią zapisy wspomnień autora od czasów studenckich, poprzez pierwsze lata pracy w dziennikarskim zawodzie, między innymi podróże do Indii i Chin, Konga, Iranu, Zimbabwe czy Algierii.

Druga warstwa związana jest z refleksją na temat utworu Herodota. Narrator nie tylko zastanawia się nad życiem, poglądami, motywami działań historyka, ale... więcejRola historii według Herodota

Kapuściński, studiując Dzieje Herodota, zastanawia się nad rolą pamięci w starożytności. W świecie bez druku i Internetu to właśnie pamięć ludzka była źródłem wszelkich historii. Zgłębiając ją, należało kontaktować się z ludźmi będącymi nośnikami historii, tworzącymi kulturę i będącymi częścią kultury (rozmowy te można przyrównać do reportaży).

Herodot konstruuje w swym dziele zasady, które rządzą historią.... więcejObraz krajów i narodów w „Podróżach z Herodotem”

Indie
Pierwszym z azjatyckich krajów, jaki odwiedza narrator „Podróży z Herodotem” są Indie. Autora zaskakuje niemal wszystko. Zwraca uwagę na religijność, a właściwie duchowość hinduską. Na każdym kroku spotyka się z miejscami świętymi, widzi modlących się ludzi. Także podróż nad Ganges, gdzie po jednej strony odprawiane są rytuały oczyszczenia, zaś po drugiej płoną zwłoki zmarłych, których popiół wsypywany... więcejObraz PRL-u w „Podróżach z Herodotem”

Chociaż głównym tematem „Podróży z Herodotem” nie jest sytuacja społeczno-polityczna Polski Rzeczpospolitej Ludowej, jednak wątek ten pojawia się szczególnie w początkowych częściach utworu.

O charakterze komunistycznego systemu świadczy między innymi fakt zakazu wydania Dziejów Herodota przed 1955 rokiem. Narrator tłumaczy to tym, że znajduje się tam za dużo aluzji do systemu stalinowskiego, mimo że utwór powstał... więcej